ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Φορείς Απασχόλησης Φοιτητών 6μηνης Πρακτικής Άσκησης

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές του προγράμματος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την 6μηνη Πρακτικής τους Άσκηση κατά το χειμερινό εξάμηνο 2023-24 και αναζητούν φορέα απασχόλησης, μπορούν να επικοινωνούν μαζί μου (email: v.giannopoulos@go.uop.gr), καθώς υπάρχουν ενδιαφερόμενοι φορείς (λογιστικά γραφεία, ελεγκτικές εταιρείες, λογιστήρια εταιρειών κτλ) τόσο στην Καλαμάτα όσο και στην Αθήνα που αναζητούν φοιτητές.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης,

Γιαννόπουλος Βασίλειος
Επίκουρος Καθηγητής