ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Υποβολή Αιτήσεων για Δωρεάν Σίτιση Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 για την κατηγορία πλημμυροπαθών φοιτητών

Σας ενημερώνουμε ότι η υποβολή αιτήσεων για δωρεάν σίτιση φοιτητών που προέρχονται από τις πληγείσες περιοχές από τις πρόσφατες πλημμύρες, θα γίνει κατ΄ εφαρμογήν της υπ’ αριθμόν Φ568535Β318-6-2012 Κ.Υ.Α, με μόνο δικαιολογητικό τη βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο μέσω e-gov. Εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή, πρέπει να προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση μέσω e-gov όπου θα δηλώνεται η μόνιμη κατοικία του φοιτητή.

Όλες οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα παραπάνω δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μόνο μέσω της εφαρμογής: https://sitisi.uop.gr  

Η είσοδος στην ιστοσελίδα πραγματοποιείται με τον ιδρυματικό λογαριασμό που διαθέτετε.

Αναλυτικές οδηγίες διατίθενται με την είσοδό σας στην ιστοσελίδα.

 

Από το Τμήμα

Φοιτητικής Μέριμνας