ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Υποβολή αίτησης έγκρισης θέματος πτυχιακής εργασίας

Καλούνται οι φοιτητές / φοιτήτριες να υποβάλλουν «Αίτηση έγκρισης θέματος πτυχιακής εργασίας» στην Γραμματεία του Τμήματος (e-mail: chrime@go.uop.gr) μέχρι και την Παρασκευή 11-11-2022, εφόσον συμφωνήσουν για το θέμα με τον επόπτη Καθηγητή τους.

Επισημαίνεται ότι, οι φοιτητές / φοιτήτριες που δεν θα υποβάλουν αίτηση έγκρισης θέματος, δεν θα δικαιούνται να παρουσιάσουν την πτυχιακή τους εργασία.

Το έντυπο αίτησης υπάρχει στην ιστοσελίδα του τμήματος:

https://accfin.uop.gr/spoudes/ptychiakes-programma-te/

 

α/α Α.Μ. Επόπτης
1 2018175 Αγοράκη
2 2018017 Συρμαλόγλου
3 2017127 Νικολόπουλος

 

 

 

Εκ της Γραμματείας