ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Υπενθύμιση Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου λειτουργεί υπηρεσία παροχής συνεδριών συμβουλευτικού χαρακτήρα, με σκοπό την παροχή σε φοιτητές και απόφοιτους του Πανεπιστημίου μας, υποστήριξης και ενημέρωσης σε θέματα σταδιοδρομίας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

Δελτίο Υπενθύμισης Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (αρχείο .pdf)

Β. Μπαμπαλός, Επικ. Καθηγητής

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Διασύνδεσης για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής