ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Σχετικά με την δήλωση μαθήματος “Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα”

Γνωστοποιείται στους φοιτητές του τμήματος ότι το μάθημα “ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ” με κωδ. AFU22 (αφορά φοιτητές που παρακολουθούν το Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΙ 2019 ΤΕ) δεν διδάσκεται. Το μάθημα που διδάσκεται είναι το μάθημα “ΕΝΙΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ” με κωδ. AFU10.

Οι φοιτητές που το έχουν δηλώσει καλούνται να τροποποιήσουν την δήλωσή τους.

Εκ της Γραμματείας.
Πληροφορίες στο τηλ. 2721045300