ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Συνάντηση για τον θεσμό του ακαδημαϊκού συμβούλου (Οδυσσέα Σπηλιόπουλου)

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού για το Θεσμό του
Ακαδημαϊκού Συμβούλου, θα γίνει την Τετάρτη 8-3-2023 και ώρα 11.45
στο Αμφιθέατρο Δ02 στα νεα κτίρια συνάντηση του κ. Οδυσσέα Σπηλιόπουλου,
καθηγητή του Τμήματος, με τους φοιτητές των οποίων έχει οριστεί ως Ακαδημαϊκός Σύμβουλος.
Οι φοιτητές έχουν προσκληθεί στη συνάντηση με ηλεκτρονικό μήνυμα.