ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Συνάντηση για τον θεσμό του ακαδημαϊκού συμβούλου (Αλέξανδρου Λυγγίτσου)

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού για το Θεσμό του Ακαδημαϊκού Συμβούλου, θα γίνει την Τρίτη 14-3-2023 και ώρα 14.00
στο Αμφιθέατρο Δ0-02 στα νέα κτίρια συνάντηση του κ. Αλέξανδρου Λυγγίτσου, Λέκτορα Εφαρμογών του Τμήματος, με τους φοιτητές
των οποίων έχει οριστεί ως Ακαδημαϊκός Σύμβουλος. Οι φοιτητές έχουν προσκληθεί στη συνάντηση με ηλεκτρονικό μήνυμα.