ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Συμπληρωματική Πρόσκληση Πρακτικής Άσκησης

Οι συμπληρωματικές αιτήσεις για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) μέσω ΟΑΕΔ, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23, θα γίνονται δεκτές από 18 Οκτωβρίου έως και 31 Οκτωβρίου 2022 και δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής. Η Πρακτική Άσκηση θα διεξαχθεί κατά το διάστημα 16/11/2022 έως 15/05/2023. Λόγω καθυστέρησης του υπουργείου και της διαχειριστικής αρχής ως προς τη χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ, οι αναλογούσες θέσεις θα μεταφερθούν στις αιτήσεις πρακτικής άσκησης του εαρινού εξαμήνου.