ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Συμμετοχή σε Διαγωνισμό Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

Αγαπητά μέλη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
O Μήνας Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι γεγονός!
Σας προσκαλούμε να δηλώσετε συμμετοχή στον Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του Κόμβου Επιχειρηματικότητας του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και να μετατρέψετε τις ιδέες σας σε βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια.

Θεματικές ενότητες διαγωνισμών:

  1. FinTech
  2. AgriTech
  3. HealthTech
  4. Smart ICT

Προετοιμασία Ομάδων:

Για την καλύτερη προετοιμασία σας, κάντε εγγραφή στις εκπαιδευτικές δράσεις «Βootcamps», οι οποίες θα διεξαχθούν διαδικτυακά στις 10,11,12 και
13 Οκτωβρίου και θα περιλαμβάνουν αναλυτική παρουσίαση εργαλείων επιχειρηματικότητας από εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς και εκπροσώπους
νεοφυών επιχειρήσεων, προκειμένου να λάβετε καθοδήγηση και υποστήριξη στην ανάπτυξη των ιδεών σας.

Εγγραφείτε στις επερχόμενες δράσεις του Κόμβου από τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.eventbrite.com/e/bootcamp-training-bic-tickets-719037589787

*Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής

Οι δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του Υποέργου 1, με τίτλο: “Δράσεις Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας”, που εντάσσεται στην Πράξη με τίτλο: “Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου”, η οποία ανήκει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014 – 2020”, με Κωδικό MIS 5161069. Tο παρόν έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ.