ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Σίτιση επιλαχόντων φοιτητών

Παρακαλείστε να ενημερωθείτε για την δωρεάν σίτιση επιλαχόντων φοιτητών από την σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της φοιτητικής μέριμνας  http://foitmer.uop.gr/