ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πρόσκληση προπτυχιακών φοιτητών

Αξιότιμοι/ες κύριοι/ες,

εκ μέρους της κας Ζυγά Σοφίας, Καθηγήτριας, Επιστημονικής Υπεύθυνης του έργου «Ερευνητικές δράσεις για θέματα ισότητας φύλου και καταπολέμησης των διακρίσεων» (ΚΑ 80769), σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (https://www.uop.gr/news/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-977314-05-2024) και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (https://elke.uop.gr/?p=9000) έχει αναρτηθεί η συνημμένη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης, στην διεύθυνση https://submissions.uop.gr/ επιλέγοντας την αντίστοιχη πρόσκληση.

Καταλυτική ημερομηνία και ώρα: 29/05/2024, 23.59.