ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Φοιτούντων για την Εισδοχή στη Φοιτ. Εστία Καλαμάτας Καλαμάτας ακαδ. έτος 2024-2025

Μπορείτε να ενημερωθείτε  σχετικά  στην ιστοσελίδα http://foitmer.uop.gr/category/stegasi/

Όλες οι αιτήσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά και μόνο μέσω: https://stegasi.uop.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Τρίτη 23 Ιουλίου 2024