ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων – Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης επιμελών φοιτητών ευπαθών κοινωνικών ομάδων ακαδ. έτους 2019-2020″

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 682/24.01.2022(ΑΔΑ: 6ΓΟ546ΜΤΛΗ-Ψ9Ξ) Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων στο πλαίσιο της Πράξης “Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες για το ακαδ. έτος 2019-2020”.

Συνημμένα αποστέλλονται:

  1. Η υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 682/24.01.2022(ΑΔΑ: 6ΓΟ546ΜΤΛΗ-Ψ9Ξ) Πρόσκληση και
  2. Το Παράρτημα 1 της Πρόσκλησης σε επεξεργάσιμη μορφή (word).

Πρόσκληση (.pdf)

Παράρτημα 1 (.docx)