ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων – Προγραμματισμός Μετακινήσεων Φοιτητών Για Σπουδές Και Πρακτική Άσκηση

Ενημέρωση σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων – Προγραμματισμός Μετακινήσεων Φοιτητών Για Σπουδές Και Πρακτική Άσκηση, Erasmus+ Ακαδημαϊκό Έτος 2022/23.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: Τρίτη, 1η Μαρτίου 2022

http://erasmus.uop.gr/