ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πρόσκληση Πρακτικής Άσκησης στη ΔΕΗ Καλαμάτας

Η ΔΕΗ Καλαμάτας ενδιαφέρεται να απασχολήσει δύο φοιτητές μέσω Πρακτικής Άσκησης για το χειμερινό εξάμηνο. Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με τον κο Παναγόπουλο στο email Ge.Panagopoulos@dei.gr.