ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πρόσκληση Πρακτικής Άσκησης Πανεπιστημιακού Προγράμματος Σπουδών

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης προσκαλεί τους φοιτητές του 3ου και 4ου έτους του Πανεπιστημιακού Προγράμματος Σπουδών να υποβάλλουν αίτηση πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23. Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: https://praktiki-new.uop.gr/. Η Πρακτική Άσκηση θα πραγματοποιηθεί από 01/07/2023 έως 31/08/2023.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν συμπεριλάβει το μάθημα “Πρακτική Άσκηση” στην ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων τους.
Σε πρώτη φάση στο Τμήμα μας έχουν δοθεί 10 θέσεις πρακτικής άσκησης με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ, αλλά κατόπιν αίτησης του επιστημονικού υπευθύνου, δύνανται να αυξηθούν, ανάλογα με τη ζήτηση των φοιτητών.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να εγγραφούν στο εικονικό μάθημα στο e-class «Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημιακού Προγράμματος Σπουδών» (κωδ. 1687 – Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών / 8ο εξάμηνο).
Ο επιστημονικός υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης
Γιαννόπουλος Βασίλειος
Επίκουρος Καθηγητής
Συνημμένα έγγραφα: