ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πρόσθετες θέσεις πρακτικής άσκησης στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Το  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου συμμετέχει με την ιδιότητα του Εταίρου στον «Όμιλο Πρακτικής Άσκησης», με Συντονιστή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μέσω αυτής της συνεργασίας παρέχονται πρόσθετες θέσεις πρακτικής άσκησης στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου). Περίοδος υποβολής αιτήσεων φοιτητών από 31/10/2022 μέχρι 21/11/2022 στο email: erasmus.kal@go.uop.gr 
 
Επισυναπτόμενα αρχεία: