ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο τμήμα Λογιστηρίου της Οικονομικής Διεύθυνσης  του ΔΙΕΣΗ 101,3

Εκπαίδευση βοηθού λογιστή

  1. Αρχειοθέτηση παραστατικών  εσόδων
  2. Αρχειοθέτηση παραστατικών  εξόδων
  3. Δημιουργία  καταστάσεων  παγίων
  4. Επαφή  με  πελάτες  και  προμηθευτές  για  συμφωνία  υπολοίπου.
  5. Συμφωνία ταμείου.
  6. Ομαδοποίηση εξόδων  για
  7. Έλεγχος και  καταχώρηση  εξοδολογίων
  8. Βοήθεια λογιστή  για  ΦΠΑ,  ΦΜΥ,  κλπ.

Πριν  την  πρακτική  εκπαίδευση,  θα  προηγείται  η  θεωρητική  εκπαίδευση  κάθε  τομέα.

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης περιλαμβάνει πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση στο ανατιθέμενο αντικείμενο, ανάθεση μέντορα και αξιολόγηση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό στο

e-mail: glogara@star.gr

ή να επικοινωνήσουν στο 211 1891298

(Έδρα: Κηφισιά)

* Αφορά τους φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις να κάνουν την πρακτική τους άσκηση μέσω του επίσημου προγράμματος του εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο φοιτούν