ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΛΩΣΣΑΣ : ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Β2 – Προκήρυξη Θέσεων Πρακτικής Άσκησης Χειμερινού Εξαμήνου Erasmus+ Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Σας προωθώ την Προκήρυξη θέσεων για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό με υποτροφίες του Προγράμματος ERASMUS+ για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022 – 2023.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά σε δραστηριότητες κινητικότητας με ημερομηνία έναρξης από 01/09/2022 έως 28/02/2023, με δυνατότητα χρηματοδότησης από 2 έως 6 μήνες.
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά την παρούσα Προκήρυξη, με τελική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων τους την 20η Μαΐου 2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: erasmus.kal@go.uop.gr

Προϋποθέσεις υποβολής αίτησης
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές
1. Να έχουν επιτυχής ολοκλήρωση κατά 70% των μαθημάτων των προηγουμένων ετών σπουδών.
2. Να διανύουν τουλάχιστον το Γ΄ εξάμηνο σπουδών τους.
3. Οι φοιτητές προγράμματος σπουδών του π.ΤΕΙ να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα ειδικότητας (δηλ να πληρούν τις προϋποθέσεις για πρακτική).
4. Να κατέχουν πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας, ελάχιστου επιπέδου Β2

Πληροφορίες την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής:

Βασικές Πληροφορίες

Συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια

Επισυναπτόμενα Αρχεία:

Προκήρυξη,

Πληροφορίες και

Αίτηση.