ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Προγράμματα Εξεταστικής [Φεβ. 2022]

Ακολουθούν τα αρχεία με τα προγράμματα της επερχόμενης Εξεταστικής.

Πιθανές τροποποιήσεις σε μαθήματα και ώρες θα δηλώνετε με επισήμανση στην Ημερομηνία & Ώρα

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒ 2022 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒ 2022 ΠΕ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΦΕΒ 2022 ΤΕ