ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πρακτική άσκηση στο Mediterraneo Hospital

Το MEDITERRANEO HOSPITAL με ηγετική θέση στο χώρο της Υγείας, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής του, ενδιαφέρεται για την άμεση πρόσληψη τελειόφοιτων  του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για πρακτική άσκηση (με περαιτέρω δυνατότητα πρόσληψης αορίστου χρόνου) σε διοικητικά τμήματα της κλινικής.

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

  • Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
  • Δυνατότητα απασχόλησης σε ευέλικτα ωράρια/βάρδιες

Προσφέρονται:

  • Προοπτικές εξέλιξης σε ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον
  • Άριστες συνθήκες εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ακόλουθη διεύθυνση:

hr@mediterraneohospital.gr