ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πρακτική άσκηση στο Φαρμακείο Χρήστου Ποντίκη & ΣΙΑ ΕΕ

Η εταιρεία  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.  διατηρεί εσωτερικό λογιστήριο με βιβλία 3ης κατηγορίας. Ενδιαφέρεται να απασχολήσει ένα άτομο με 6μηνη Πρακτική Άσκηση.
 Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρειαστείτε.
Με εκτίμηση,
Παναγιώτης Θεοχάρης
Τμήμα Λογιστηρίου
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.
Κλαδά 8, 24134 
Τηλ: 2721091313
Τηλ: 6981168827

Καλαμάτα