ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πρακτική Άσκηση στον ΦΟΣΔΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Ο  ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου, θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική και επιβεβλημένη  τη συνεργασία  με την Ακαδημαϊκή Κοινότητα σε όλα τα επίπεδα.

Ο  ΦΟΔΣΑ έχει την αρμοδιότητα του σχεδιασμού και υλοποίησης των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Το αντικείμενο εργασιών και οι ευθύνες και αρμοδιότητες του ΦΟΔΣΑ πολλαπλάσιαζονται διαρκώς με την πάροδο του χρόνου, ακολουθώντας τη διεθνή τάση και επιταγή για αυξημένες δράσεις και έργα διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Στα πλαίσια αυτής της διεύρυνσης, θέλουμε να εγκαινιάσουμε μια νέα συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα, ευελπιστώντας να διευρύνουμε τη δεξαμενή συνεργατών οι οποίοι θα μας υποστηρίζουν στο έργο μας, και θέλοντας παράλληλα να δώσουμε μια ευκαιρία πρακτικής άσκησης και απασχόλησης σε έναν κρίσιμο τομέα έργων διαχείρισης περιβάλλοντος.

Ειμαστε λοιπόν στη διάθεσή σας για την υλοποιηση της  πρακτικής άσκησης φοιτητών στις υπηρεσίες του  ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου όπως η σχολή σας το προβλέπει, και συγκεκριμένα τριών σπουδαστών (συνολικά) εκ των τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών και του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής. Οι φοιτητές θα απασχοληθούν στα παρακάτω τμήματα :

1.Διοικητική υπηρεσία

2.Οικονομική υπηρεσία

3.Γραφείο Προμηθειών,Μελετών.

Η στόχευση μας είναι να ξεκινήσει το πρόγραμμα αυτό με την επόμενη περίοδο πρακτικής άσκησης, απο 1 Απριλίου 2023.

Παρακαλούμε όπως προωθήσετε το παρών μήνυμα στους ενδιαφερόμενους φοιτητές.

Για κάθε επιπλέον συνεργασία παρακαλούμε να απευθύνεστε στο γραφείο προσωπικού του Φορέα, κα Σταυρούλα Γαλέα, στο τηλέφωνο 2721023540 και στο  E-mail:  fodsapel@gmail.com