ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πρακτική άσκηση στην εταιρεία Intertrade Hellas AEBE

Η Εταιρεία INTERTRADE HELLAS ΑΕΒΕ, η μεγαλύτερη χαρτοβιομηχανία στην Ελλάδα αναζητά για τις εγκαταστάσεις της στην Αττική Υποψήφιο/α Για Πρακτική Άσκηση και Μελλοντικά Μόνιμη απασχόληση στο Τμήμα Μισθοδοσίας

Επιθυμητά Προσόντα

  • Σπουδαστής ή Σπουδάστρια ΤΕΙ/ ΑΕΙ
  • Καλή γνώση Microsoft Οffice (word, excel, internet κλπ)
  • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψήφιους)
  • Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας

Προσφέρεται πλήρης απασχόληση, ασφάλιση, εκπαίδευση, προοπτική μόνιμης συνεργασίας και εξέλιξης.
Παρακαλούμε όπως προωθείτε τα βιογραφικά σας στο k.aretouli@softex.gr