ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πρακτική Άσκηση Πανεπιστημιακού Προγράμματος Σπουδών – Επόπτες Καθηγητές

ΠΙΝΑΚΑΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΟΠΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (01/07/2024 – 31/08/2024) ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΚ.ΕΤΩΝ 2022-2023 & 2023 -2024,  με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 6004529,  στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

 

α/α ΑΜ Α.Π. Πόλη Φορέας Επόπτης Καθηγητής
1 8083202100005 1112/22-03-2024 ΜΕΣΣΗΝΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΠΑΚΕΤΕΑ
2 8083201900010 1218/06-04-2024 ΑΘΗΝΑ TAXBLOG OE ΜΠΑΚΕΤΕΑ
3 8083202000210 1239/13-04-2024 ΑΘΗΝΑ ΑΦΟΙ Κ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΕΒΕ ΜΠΑΚΕΤΕΑ
4 8083201900020 1238/12-04-2024 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΠΑΚΕΤΕΑ
5 8083202000019 1145/27-03-2024 ΑΘΗΝΑ ZEUS INTERNATIONAL CITY SEASONS HOTELS SA ΜΠΑΚΕΤΕΑ
6 8083202000021 1125/24-03-2024 ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΜΑΛΟΓΛΟΥ
7 8083202000027 1243/16-04-2024 ΑΘΗΝΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΣΥΡΜΑΛΟΓΛΟΥ
8 8083202000029 1094/21-03-2024 ΑΘΗΝΑ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΡΜΑΛΟΓΛΟΥ
9 8083202000035 1136/26-03-2024   ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΣΥΡΜΑΛΟΓΛΟΥ
10 8083201900040 1226/08-04-2024 ΧΩΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΥΡΜΑΛΟΓΛΟΥ
11 8083202000043 1199/04-04-2024 ΑΘΗΝΑ SWISS APPROVAL TECHNISCHE BEWERTUNG Α.Ε. ΛΥΓΓΙΤΣΟΣ
12 8083202000045 1097/21-03-2024 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΛΥΓΓΙΤΣΟΣ
13 8083201900046 1249/18-04-2024 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΥΓΓΙΤΣΟΣ
14 8083202100050 1118/22-03-2024 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΥΓΓΙΤΣΟΣ
15 8083202000059 1076/20-03-2024 ΑΘΗΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ-ΣΚΑΝΤΖΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο.Ε. ΛΥΓΓΙΤΣΟΣ
16 8083201900071 1234/10-04-2024 ΠΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Α.Ε. ΛΥΓΓΙΤΣΟΣ
17 8083202000070 1131/26-03-2024 ΤΡΙΠΟΛΗ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ
18 8083202000073 1217/06-04-2024 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ SANTOTAX E.E ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ
19 8083202000076 1215/06-04-2024 ΑΘΗΝΑ ΜΠΟΓΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ
20 8083202000081 1240/13-04-2024 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ
21 8083202000090 1096/21-03-2024 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΧΑΙΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ
22 8083202000215 1169/31-03-2024 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
23 8083202000244 1153/28-03-2024 ΔΑΦΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
24 8083202000098 1092/21-03-2024 ΚΙΑΤΟ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
25 8083202000101 1091/21-03-2024 ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
26 8083202000105 1252/19-04-2024 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
27 8083202100101 1083/20-03-2024 ΑΘΗΝΑ KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη ΑΕ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
28 8083202000111 1242/16-04-2024 ΑΘΗΝΑ Θ. ΚΑΜΠΟΥΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
29 8083202000114 1245/16-04-2024 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
30 8083202000211 1079/20-03-2024 ΦΥΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
31 8083201900134 1166/30-03-2024 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
32 8083202000127 1090/21-03-2024 ΛΕΡΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
33 8083202000132 1250/18-04-2024 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
34 8083202000134 1176/02-04-2024 ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
35 8083202000138 1189/03-04-2024 ΑΘΗΝΑ ΠΑΠΑΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
36 8083202000146 1093/21-03-2024 ΑΘΗΝΑ ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΟΕ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
37 8083202000150 1229/09-04-2024 ΑΘΗΝΑ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΓΟΡΑΚΗ
38 8083202000154 1244/16-04-2024 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΓΟΡΑΚΗ
39 8083202000155 1246/16-04-2024 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΓΟΡΑΚΗ
40 8083202000159 1247/16-04-2024 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΓΟΡΑΚΗ
41 8083201900167 1251/18-04-2024 ΘΑΣΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΓΟΡΑΚΗ
42 8083202000166 1172/01-04-2024 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ “ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ” ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ
43 8083202000229 1227/08-04-2024 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ
44 8083202000175 1101/21-03-2024 ΚΑΡΥΣΤΟΣ ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ
45 8083202000182 1102/21-03-2024 ΑΘΗΝΑ Ε. & Κ. Στεργίου & Σια Ο.Ε. ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ
46 8083202000185 1196/04-04-2024 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΠΟΥΧΑΛΗΣ Δ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ
47 8083202100169 1062/19-03-2024 ΑΘΗΝΑ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
48 8083202000193 1248/17-04-2024 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
49 8083202000194 1200/04-04-2024 ΝΑΥΠΛΙΟ ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
50 8083202000196 1233/09-04-2024 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ
51 8083202000204 1137/26-03-2024 ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ