ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤ. 2022-2023

Γνωστοποιείται σε όλους( Β’ Εξάμηνο και πάνω) τους φοιτητές  του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ότι οι δηλώσεις μαθήματων για το εαρινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους  2022-2023  παρατείνονται  έως την Παρασκευή 31-3-2023.

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην δήλωση μαθημάτων αφού για να εξεταστούν σε αυτά  οι φοιτητές θα πρέπει να τα έχουν καταχωρήσει στις δηλώσεις τους.

Συνιστάται λοιπόν στους φοιτητές να ελέγχουν την ορθότητά της δήλωσής τους μετά την υποβολή της  ώστε να προβαίνουν στις διορθώσεις έγκαιρα.

 

Σημειώνεται ότι κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου επαναλαμβάνονται τα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής δεν προσήλθε ή δεν πέτυχε στις εξετάσεις και τα οποία τα έχει επιλέξει στην δήλωση μαθημάτων  του ακ. ετ.  έτους που διανύθηκε και μόνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ!  ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΑΛΛΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

 

ΕΚ   ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ