ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Παράταση δηλώσεων μαθημάτων για του Επί Πτυχίω φοιτητές Εαρινού Εξαμήνου 2021-2022

Γνωστοποιείται στους επί πτυχίω φοιτητές ότι παρατείνονται οι δηλώσεις μαθημάτων  για τους φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος από 23-6-2022 έως 26-6-2022 που ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις :

  1. Να βρίσκονται στο Πτυχίο (μεγαλύτερο από 8ο εξάμηνο)
  2. Να έχουν δηλώσει το μάθημα τουλάχιστον μια φορά στο παρελθόν.

Επισημαίνεται ότι συμπληρώνεται  προηγούμενη ανακοίνωση στο σημείο ότι  θα έχουν την δυνατότητα και οι φοιτητές που παρακολουθούν το Πρόγραμμα Ένταξης στο Πανεπιστήμιο  να δηλώσουν τα τρία(3) πανεπιστημιακά μαθήματα του Χειμερινού εξαμήνου.

Τα μαθήματα που μπορούν να δηλωθούν είναι αυτά του Χειμερινού   Εξαμήνου(Υποχρεωτικά μαθήματα) και  μπορούν να αντληθούν πληροφορίες από το αναρτημένο Πρόγραμμα Εξεταστικής  στην ιστοσελίδα του τμήματος.

Σημ.

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην δήλωση μαθημάτων αφού για να εξεταστούν σε αυτά  οι φοιτητές θα πρέπει να τα έχουν καταχωρήσει στις δηλώσεις τους.

Συνιστάται λοιπόν στους φοιτητές να ελέγχουν την ορθότητά της δήλωσής τους μετά την υποβολή της  ώστε να προβαίνουν στις διορθώσεις έγκαιρα.

Σημειώνεται ότι κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου επαναλαμβάνονται τα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής δεν προσήλθε ή δεν πέτυχε στις εξετάσεις του ακ. ετ.  έτους που διανύθηκε και μόνο

Οι φοιτητές θα πρέπει να ελέγχουν τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του τμήματος για τυχόν αλλαγές

Οι φοιτητές που αντιμετωπίζουν τεχνικά προβλήματα κατά την είσοδό τους στο πληροφοριακό σύστημα παρακαλούνται να υποβάλουν αίτημα στην ιστοσελίδα https://studentaccount.uop.gr