ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πίνακες Προσωρινών Αποτελεσμάτων Συμπληρωματική Πρόσκληση ΤΕΙ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ). ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ (ΜΑΙΟΣ 2023 – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023) ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022 – 2023». ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ Α/Α ΑΠΟ ΤΟ 1 ΕΩΣ ΤΟ 1 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022 – 2023».

α/α Α.Μ. Αρ. Πρωτ. Αίτ. Έναρξη Φορέας Τύπος Φορέα Διεύθυνση Κριτήριο 1 (50%) Κριτήριο 2 (40%) Κριτήριο 3 (10%) Πλήθος Μορίων Επόπτης
1 2018035 345/20-03-2023
265/24-03-2023
1/5/2023 EUROPA SECURITY ΙΕΠΥΑ ΜΟΝ. ΙΚΕ Ιδιωτικός Μακεδονίας 43, 24100, Καλαμάτα 60 100 90 79 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ). ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΑΥΞΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ Η ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΑΙΟΣ 2023 – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2023

α/α AM Αρ.Πρωτ. Αίτησης Λόγοι Απόρριψης
1 2014209 368/24-3-2023 Δεν υπέβαλε αίτηση στη Γραμματεία.
Δεν προσκόμισε βεβαίωση φορέα.
Δεν υπέγραψε την υπεύθυνη δήλωση.