ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ορκωμοσία 18 Ιουλίου 2023

Την 18η Ιουλίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί τελετή ορκωμοσίας των πτυχιούχων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  στο  κεντρικό Αμφιθέατρο  στο νέο κτίριο, στον Αντικάλαμο Μεσσηνίας.

Θα ακολουθήσει ορκωμοσία του Διδάκτορος του Τμήματος και των πτυχιούχων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (λεπτομέρειες για τους πτυχιούχους του Π.Μ.Σ.  δίδονται από την Γραμματεία των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος)

Σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση, στην ορκωμοσία του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών  θα συμμετάσχουν οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις προϋποθέσεις για την λήψη πτυχίου και έχουν καταθέσει αίτηση ορκωμοσίας έως και  10/05/2023. Επιπλέον, μέχρι την ημέρα της ορκωμοσίας θα πρέπει απαραιτήτως να κατατεθεί στην Γραμματεία του τμήματος η Ακαδημαϊκή ταυτότητα-πάσο.

 

Καλαμάτα, 01/06/2023

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ