ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ορκωμοσία 18ης Ιουλίου 2023

Παρουσία του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Καθηγητή κ. Αθανάσιου Κατσή, ο οποίος απεύθυνε χαιρετισμό κατά την έναρξη της εκδήλωσης, έλαβε χώρα στις 18 Ιουλίου του 2023  η ορκωμοσία των πτυχιούχων του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής. Χαιρετισμούς απεύθυναν επίσης, ο Κοσμήτωρ της Σχολής Διοίκησης, Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Οδυσσέας Σπηλιόπουλος, καθώς και ο Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Καθηγητής κ. Στέφανος Γιακουμάτος. Ακολούθησε η καθομολόγηση των πτυχιούχων του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Η Πρωτεύσασα του Τμήματος κα. Δημοπούλου Χαραλαμπία-Αλεξάνδρα εκφώνησε τον όρκο και ακολούθησε η απονομή των πτυχίων. Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής εύχεται στους Πτυχιούχους του Λαμπρή  Σταδιοδρομία και κάθε Επιτυχία στη ζωή τους.