ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ορκωμοσία ΛΟΧΡΗ 23-5-2024

Την 23η Μαΐου  2024, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 12:00

θα πραγματοποιηθεί τελετή ορκωμοσίας των πτυχιούχων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου  στο  κεντρικό Αμφιθέατρο  στο νέο κτίριο, στον Αντικάλαμο Μεσσηνίας.

Θα ακολουθήσει ορκωμοσία των πτυχιούχων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών(ώρα 14.00 μ.μ.) (σχετικές ανακοινώσεις και πληροφορίες   για τους πτυχιούχους του Π.Μ.Σ.  δίδονται από την Γραμματεία των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος)

Σύμφωνα με προηγούμενη ανακοίνωση, στην ορκωμοσία του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών  θα συμμετάσχουν οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τις προϋποθέσεις για την λήψη πτυχίου και έχουν καταθέσει αίτηση ορκωμοσίας έως και  22/03/2024  σύμφωνα με το αρχείο

 

Καλαμάτα, 04/04/2024

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ