ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Οδηγίες Εξεταστικής Διαδικασία

Ενημερωθείτε από τα ακόλουθα αρχεία του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την Εξεταστική Διαδικασία

Οδηγίες (αρχείο .pdf)

Διευκρινήσεις (αρχείο .pdf)