ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Οδηγίες για τους Νεοεισαχθέντες Φοιτητές Λήψη Κωδικών (ενεργοποίηση Ιδρυματικού Λογαριασμού)

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η ταυτοποίηση των στοιχείων των νέων φοιτητών/τριών που εισήχθησαν το Ακαδ. Έτος 2023-2024 και έχουν αποστείλει τα δικαιολογητικά ταυτοποίησης σύμφωνα με προηγούμενες   ανακοινώσεις μας   

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές δεν έχουν αποστείλει τα ταυτοποιητικά  έγγραφα να το κάνουν το συντομότερο δυνατό προκειμένου να παραλάβουν κωδικούς και να ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία

Η διαδικασία ενεργοποίησης του Ιδρυματικού Λογαριασμού και η εγγραφή σε λοιπές πλατφόρμες, περιγράφονται εδώ.

– Σημειώνεται ότι οι Βεβαιώσεις Φοίτησης για κάθε νόμιμη χρήση, καθώς και οι Βεβαιώσεις Στρατολογίας ( για τους άρρενες φοιτητές και μόνο για την περίπτωση που επιθυμούν να τις χρησιμοποιήσουν για αναβολή από το στρατό), θα  σταλούν τις επόμενες ημέρες στις ηλεκτρονικές Διευθύνσεις (e-mail) των φοιτητών που είχαν δηλώσει στην αίτηση εγγραφής τους.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται επίσης στα ακόλουθα:

  • Οι νεοεισαχθέντες φοιτητέςεξετάζονται μόνο στα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου σπουδών και δεν χρειάζεται να υποβάλουν οι ίδιοι δήλωση μαθημάτων αφού αυτό θα γίνει αυτόματα από το ΤΜΗΜΑ. Από τα επόμενα εξάμηνα όμως οι ίδιοι οι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις μαθημάτων ηλεκτρονικά (Φεβρουάριο & Σεπτέμβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους).
  • Σημειώνεταιότι κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου επαναλαμβάνονται τα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής δεν προσήλθε ή δεν πέτυχε στις εξετάσεις του Ακ.  Έτους που διανύθηκε και μόνο
  • Τα μαθήματα ξεκινούν στις 10-10-2023.
  • Τέλος παρακαλείσθε θερμά όπως παρακολουθείτε τακτικά την ιστοσελίδα του Τμήματος.

Σας ευχόμαστε καλή ακαδημαϊκή χρονιά

Εκ της Γραμματείας