ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος για εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών

Καλούνται οι φοιτητές / φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Πτυχιακή Εργασία να αποστείλουν Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος μέχρι της 20 Απριλίου. Σημειώνεται ότι η χρονική διάρκεια της Πτυχιακής Εργασίας είναι έξι (6) μήνες, επομένως η ολοκλήρωση και παρουσίασή της ορίζεται κατά τον προσεχή Νοέμβριο και μετά.