ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

Καλούνται οι φοιτητές, των οποίων εγκρίθηκε η αίτηση για μετεγγραφή στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος από Δευτέρα 07/11/2022 έως και Δευτέρα 14/11/2022 (αποκλειστική προθεσμία), όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην ηλεκτρονική τους αίτηση και τα οποία δεσμεύτηκαν ότι θα  προσκομίσουν.

Τρόποι Προσκόμισης των δικαιολογητικών:

1ος Τρόπος:

Έντυπη υποβολή μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσία Ταχυμεταφοράς. Να σημειωθεί ως αποδέκτης το παρακάτω:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

24150

Με την ένδειξη <<Αίτηση για Μετεγγραφή Ακαδημ. Έτους 2022-2023>>.

2ος Τρόπος:

Κατάθεση δια ζώσης στην Γραμματεία του Τμήματος από Δευτέρα 07/11/2022 έως και Δευτέρα 14/11/2022 (ώρες 11:00-13:00).

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:

-Θα χρειαστεί ιδιαίτερη επιμέλεια στην ορθή κατάθεση ΟΛΩΝ των δικαιολογητικών διότι από αυτά θα κριθεί η αξιολόγηση της αίτησης σας.

-Θα τηρηθούν αυστηρά οι ημερομηνίες κατάθεσης του συνόλου των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Δεν θα δοθεί παράταση.

Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών, θα ακολουθήσει συνέλευση του Τμήματος που θα εγκρίνει τη διαδικασία.

Κατόπιν οι φοιτητές θα ενημερωθούν  εάν γίνονται δεκτοί για εγγραφή στο Τμήμα, ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή τους από το Τμήμα προέλευσης και την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Τμήμα.

 

Εκ της Γραμματείας