ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

­Καλούνται οι φοιτητές, των οποίων εγκρίθηκε η αίτηση για μετεγγραφή στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος από Τρίτη 07/12/2021 έως και Παρασκευή 17/12/2021, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αναφέρονται στην ηλεκτρονική τους αίτηση και τα οποία δεσμεύτηκαν ότι θα  προσκομίσουν.

Τρόποι Προσκόμισης των δικαιολογητικών:

1ος Τρόπος:

Έντυπη υποβολή μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσία Ταχυμεταφοράς. Να σημειωθεί ως αποδέκτης το παρακάτω:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

24150

Με την ένδειξη <<Αίτηση για Μετεγγραφή Ακαδημ. Έτους 2021-2022>>.

2ος Τρόπος:

Κατάθεση στην Γραμματεία του Τμήματος από Τρίτη 07/12/2021 έως και Παρασκευή 17/12/2021 (ώρες 11:00-13:00).

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν ταυτόχρονα και ηλεκτρονικά((Email: chrime@uop.gr  σε μορφή pdf) με όποιο από τους παραπάνω δυο τρόπους και αν προσκομιστούν.

 

Παράλληλα επισημαίνονται τα έξης:

  1. Τα Δικαιολογητικά που θα αποσταλούν ηλεκτρονικά   να  συμπίπτουν ακριβώς με τα δικαιολογητικά που θα αποσταλούν εντύπως
  2. Θα χρειαστεί ιδιαίτερη επιμέλεια στην ορθή κατάθεση δικαιολογητικών διότι από αυτά θα κριθεί η αξιολόγηση της αίτησης σας.

Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών, θα ακολουθήσει συνέλευση του Τμήματος που θα εγκρίνει τη διαδικασία. Κατόπιν οι φοιτητές θα ενημερωθούν  εάν γίνονται δεκτοί για εγγραφή στο Τμήμα, ώστε να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή τους από το Τμήμα προέλευσης και την ολοκλήρωση της εγγραφής τους στο Τμήμα.