ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πίνακας κατάξης των φοιτητών που εγκρίνεται η εκπόνηση πρακτικής άσκησης για την περίοδο 16/11/2022-15/5/2023

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ). ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΑΥΞΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 – 15 ΜΑΙΟΥ 2023 ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

α/α Α.Μ. Αρ. Πρωτ. Αίτ. Έναρξη Φορέας Διεύθυνση Τύπος Φορέα Επόπτης
1 2016061* 1282/31-10-2022 16/11/2022 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΗΡΏΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 9, ΖΩΡΓΑΦΟΥ, ΤΚ 15772 Δημόσιος ΛΥΓΓΙΤΣΟΣ
2 2018017 1280/27-10-2022 16/11/2022 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΘΗΝΩΝ 99, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΤΚ 24100 Δημόσιος ΣΥΡΜΑΛΟΓΛΟΥ
3 2018096 1294/02-11-2022 16/11/2022 Ι. ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΑΧΑΡΝΩΝ 132-134, ΑΘΗΝΑ Ιδιωτικός ΛΥΓΓΙΤΣΟΣ
4 2018155 1292/02-11-2022 16/11/2022 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΛΑΤΕΙΑ Ι. ΑΛΕΥΡΑ, ΜΕΣΣΗΝΗ, ΤΚ24200 Ιδιωτικός ΣΥΡΜΑΛΟΓΛΟΥ

 

* Η Πρακτική Άσκηση αφορά το διάστημα 16 Νοεμβρίου 2022 – 15 Μαρτίου 2023, καθώς η φοιτήτρια έχει πραγματοποιήσει ήδη δύο μήνες πρακτικής άσκησης.