ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ηλεκτρονική αξιολόγηση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2023-2024

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική αξιολόγηση όλων των μαθημάτων των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών για το εαρινό εξάμηνο 2023-2024 θα πραγματοποιηθεί από την Παρασκευή 17/05/2024 έως την Παρασκευή 14/06/2024.

Για να αξιολογήσετε τα μαθήματα που παρακολουθείτε στο τρέχον εξάμηνο, αρκεί να συνδεθείτε με το ηλεκτρονικό σύστημα αξιολόγησης μαθημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που λειτουργεί στη διεύθυνση  https://courseeval.uop.gr, κατόπιν να επιλέξετε «Δηλώσεις / η δήλωσή μου» και για κάθε μάθημα να επιλέξετε τον αντίστοιχο σύνδεσμο «Αξιολογήστε το μάθημα». Κατόπιν, θα προβληθεί το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο
αξιολόγησης του μαθήματος, το οποίο μπορείτε να συμπληρώσετε και να υποβάλετε.

Αναλυτικές οδηγίες για χρήση του συστήματος αξιολόγησης μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://modip.uop.gr/evalsys

Θα θέλαμε στο σημείο αυτό να σας διαβεβαιώσουμε ότι στη διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων αξιολόγησης διασφαλίζεται πλήρως η ανωνυμία σας, και κανείς δεν έχει τη δυνατότητα να συσχετίσει τις απαντήσεις με τον φοιτητή/τη φοιτήτρια που τις παρείχε.

Το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης των μαθημάτων έχει ανασχεδιαστεί, περιλαμβάνοντας λιγότερες και πιο εστιασμένες ερωτήσεις για την αποτύπωση της γνώμης σας για τη διδασκαλία των μαθημάτων και τους διδάσκοντες, μειώνοντας έτσι και τον χρόνο που απαιτείται για τη συμπλήρωσή του.

H γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για το Πανεπιστήμιο. Ήδη, η ΜΟ.ΔΙ.Π. και τα Τμήματα έχουν επεξεργαστεί τα αποτελέσματα των προηγούμενων περιόδων αξιολογήσεων, τα στατιστικά στοιχεία των οποίων είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση https://modip.uop.gr/eval-stats. Με βάση τα αποτελέσματα αυτά αλλά και την εικόνα κάθε ξεχωριστού μαθήματος, τα Τμήματα, η ΜΟ.ΔΙ.Π. και τα όργανα διοίκησης του Ιδρύματος θα προχωρήσουν στη λήψη των
απαραίτητων μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Με εκτίμηση,

Καθηγητής, Κωνσταντίνος Μαυρέας
Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών και Φοιτητικών Θεμάτων
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου