ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Επόπτες Πτυχιακών Εργασιών Ακαδ. Έτους 2021-2022 (Εαρινού Εξαμήνου)

Καλούνται οι φοιτητές να υποβάλλουν Αίτηση Κατοχύρωσης θέματος / Ανάθεσης Πτυχιακής Εργασία στην Γραμματεία του Τμήματος (e-mail: chrime@go.uop.gr ) μέχρι και την 12-04-2022, εφόσον συμφωνήσουν για το θέμα με τον επόπτη Καθηγητή τους.

Επισημαίνεται ότι, οι φοιτητές/φοιτήτριες που δεν θα υποβάλουν αίτηση έγκρισης θέματος, δεν θα δικαιούνται να παρουσιάσουν την πτυχιακή τους εργασία.

Το έντυπο αίτησης υπάρχει στην ιστοσελίδα του τμήματος:

https://accfin.uop.gr/spoudes/ptychiakes-programma-te/

 

α/α Α.Μ. Επόπτης Γνωστικά πεδία
1 2015011 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Ο. ΔΙΚΑΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

2 2018047 ΛΥΓΓΙΤΣΟΣ Α. ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

3 2012005 ΜΠΑΜΠΑΛΟΣ Β. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

4 2018069 ΛΥΓΓΙΤΣΟΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

5 2001151 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

6 2018111 ΣΥΡΜΑΛΟΓΛΟΥ Α. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
7 2018185 ΣΥΡΜΑΛΟΓΛΟΥ Α. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

8 2017119 ΜΑΥΡΙΔΟΓΛΟΥ Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

9 2018142 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Σ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

10 2017157 ΛΥΓΓΙΤΣΟΣ Α. ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

11 2018160 ΑΓΟΡΑΚΗ Μ. ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ