ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΠΟΠΤΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2022-2023 (εαρ. εξαμήνου)

Καλούνται οι φοιτητές / φοιτήτριες να υποβάλλουν «Αίτηση έγκρισης θέματος πτυχιακής εργασίας» στην Γραμματεία του Τμήματος (e-mail: chrime@go.uop.gr) μέχρι και την Παρασκευή 05-04-2024, εφ’ όσον συμφωνήσουν για το θέμα με τον επόπτη Καθηγητή τους.

Επισημαίνεται ότι, οι φοιτητές / φοιτήτριες που δεν θα υποβάλουν αίτηση έγκρισης θέματος, δεν θα δικαιούνται να παρουσιάσουν την πτυχιακή τους εργασία.

Το έντυπο αίτησης υπάρχει στην ιστοσελίδα του τμήματος:

https://accfin.uop.gr/spoudes/ptychiakes-programma-te/

 

α/α Α.Μ. Επόπτης               Γνωστικά πεδία
1 2014046 Νικολόπουλος Σ. 1.      ΔΙΚΑΙΟ

2.      ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ