ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Επιτυχής Αξιολόγηση του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής από την ΕΘΑΑΕ

Την Παρασκευή 7/7/2023 η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) απέστειλε την Έκθεση Πιστοποίησης του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής.

Σύμφωνα με την έκθεση, το Πρόγραμμα Σπουδών που υλοποιεί το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, πληροί πλήρως τα Πρότυπα και τις Προδιαγραφές Ποιότητας που έχει θέσει η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης για τα προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημίων.

Συγκεκριμένα, πιστοποιείται με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι το επίπεδο διδασκαλίας, το επίπεδο επιστημονικής έρευνας αλλά και το επίπεδο υποδομών και παροχών προς τους φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής είναι στο Υψηλότερο Επίπεδο σύμφωνα με τα κριτήρια της ΕΘΑΑΕ. Επίσης, στην έκθεση επισημάνθηκε ιδιαίτερα η σχέση που έχει αναπτύξει το Τμήμα με τους Φορείς και Θεσμούς της τοπικής κοινωνίας και επιχειρηματικότητας.

Ο Πρόεδρος

Στέφανος Γ. Γιακουμάτος

Καθηγητής