ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Επανέναρξη σίτισης από Πέμπτη 13.01.2022

Σας ενημερώνουμε πως έγινε επανέναρξη της διαδικασίας σίτισης από 13-01-2022 λόγω νέας σύμβασης  με τους αναδόχους.