ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Τ.Ε.

Την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022, ώρα 2-4 μμ, στην αίθουσα 130 θα διεξαχθεί η εξέταση του μαθήματος Αρχές Χρηματοοικονομικής (Εισαγωγή στην Χρηματοοικονομική για το προηγούμενο Πρόγραμμα Σπουδών) για όσους φοιτητές παρακολουθούν το Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) καθώς εκ παραδρομής δεν ορίστηκε ημερομηνία στο αρχικό Πρόγραμμα Εξεταστικής (αφορά φοιτητές/τριες με ημερομηνία εισαγωγής πριν το ακαδημαϊκό έτος 2019-20).

Επισημαίνεται ότι η εξέταση δεν αφορά του φοιτητές που παρακολουθούν το Πρόγραμμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) καθώς η συγκεκριμένη εξέταση πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 31 Ιανουαρίου.