ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ – Κοινά Μαθήματα (Shared Courses) EUNICE 2024-25

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΠΑΠΕΛ) στη Συμμαχία για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο EUNICE, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του ΠΑΠΕΛ να επιλέξουν μαθήματα που προσφέρονται από όλα τα Πανεπιστήμια της Συμμαχίας.

Τα προσφερόμενα κοινά μαθήματα ( shared courses) εμπίπτουν σε διαφορετικούς τομείς σπουδών, αντλούν από την τεχνογνωσία 10 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, ανανεώνονται κάθε χρόνο και προσφέρονται στο σύνολο των  φοιτητών τριων EUNICE. Προκειμένου να ανταποκριθούν στις διαφορετικές ανάγκες, τα μαθήματα διεξάγονται στα Αγγλικά (ορισμένα και σ ε εθνικές γλώσσες όπως αναγράφεται στο περίγραμμα μαθήματος) ενώ γίνονται με σύγχρονες ή/και ασύγχρονες μορφές διδασκαλίας (μέσω του EUNICE Moodle

Τα κοινά μαθήματα EUNICE αποτελούν μια πύλη για τους/τις φοιτητές/τριες να προσαρμόσουν την εκπαίδευσή τους στη διεθνή πραγματικότητα , επωφελούμενοι από την τεχνογνωσία καθηγητών/τριων από πολλά Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Είναι δωρεάν και είναι ανοιχτά σε όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες από τα Πανεπιστήμια μέλη.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 1η Ιουλίου 2024 και η διαδικασία υποβολής αιτήσεων γίνεται μέσα από το πληροφοριακό σύστημα EUNICE (https://eunice.university.eu/courses/). Όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και οι πληροφορίες υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα. Σημειώνεται ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μπορεί να επεκταθεί εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις μετά από σχετική απόφαση του κάθε ιδρυματικού υπεύθυνου/ης.

Πριν από την αίτησή σας βεβαιωθείτε ότι οι προϋποθέσεις, η μέθοδος διδασκαλίας και το χρονοδιάγραμμα του μαθήματος σας ταιριάζει διαβάζοντας τον Οδηγό Σπουδών (Study Guide). Οι κατάλογοι των προσφερόμενων κοινών μαθημάτων και οι σχετικές πληροφορίες.

Οι κατάλογοι των προσφερόμενων κοινών μαθημάτων και οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται αναρτημένοι στην ηλεκτρονική πλατφόρμαβρίσκονται αναρτημένοι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://eunice-university.eu/courses/
Συντονίστρια Μαθημάτων για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είναι η Συντονίστρια Μαθημάτων για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είναι η Δρ. Αρετή Βογοπούλου, e-mail: a.vogopoulou@go.uop.gr, eunice@go.uop.gr

EUNICE Universities

  • Poznan University of Technology (Poland)
  • Brandenburg University of Technology (Germany)
  • University of Cantabria (Spain)
  • University of Mons (Belgium)
  • University of Catania (Italy)
  • UniversitéUniversité Polytechnique HAUTSPolytechnique HAUTS–DEDE–FRANCE (France)FRANCE (France)
  • University of Vaasa (Finland)
  • University of Karlstad (Sweden)
  • University of the Peloponnese (Greece)
  • The Polytechnic Institute of Viseu (Portugal)

Το κείμενο της ανακοίνωσης μπορείτε να το δείτε και εδώ