ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διακοπή παρεχόμενης σίτισης λόγω Πάσχα 2024

Το Τμήμα Φοιτητικών Θεμάτων σας ενημερώνει ότι η παρεχόμενη σίτιση των φοιτητών, κατ’ εφαρμογή της Κ.Υ.Α. Φ568535Β318-6-2012, Άρθρο 3 «Χρόνος και τόπος παροχής του φοιτητικού συσσιτίου. Το συσσίτιο παρέχεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας στο εστιατόριο της Λέσχης από 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους έως την περάτωση των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου και διακόπτεται μόνο κατά τις ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα. Ως περίοδοι διακοπών θεωρούνται από την 24η Δεκεμβρίου έως και την 6η Ιανουαρίου, από την Μεγάλη Δευτέρα έως και την Παρασκευή του Πάσχα, καθώς και οι θερινές διακοπές, οι οποίες προκύπτουν από την ως άνω απόφαση της Συγκλήτο », όλων των τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,
θα διακοπεί λόγω Πάσχα, από την Κυριακή 28 Απριλίου 2024 έως και την Κυριακή 12 Μαΐου 2024.

Από το Τμήμα
Φοιτητικών Θεμάτων