ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαδικασία Κατάθεσης Δικαιολογητικών Για Την Εγγραφή Των Νεοεισαχθέντων Φοιτητών Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

  

Ανακοινώνονται στους νεοεισαχθέντες φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023  (επιτυχόντες με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις  2022)  τα παρακάτω:

  • Αρχικά θα πρέπει να κάνουν τη εγγραφή τους ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, μέσω εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων στο σύνδεσμο:  https://eregister.it.minedu.gov.gr  κατά το διάστημα από

1-9-2022 έως 9-9-2022.

  • Μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής εγγραφής τους μέσω της παραπάνω πλατφόρμας θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω  δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους:

 

  1. Εκτυπωμένη την οριστικοποιημένη Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
  2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή όπου δεν υπάρχει διαβατήριο
  3. Μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας.

 

Ειδικά  για τους  επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις, αφού πραγματοποιήσουν την ηλεκτρονική εγγραφή κατά το διάστημα από  1-9-2022 έως 9-9-2022., πρέπει, οι ίδιοι ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, να καταθέσουν στις Γραμματείες αυτοπροσώπως ή, εναλλακτικά, με ταχυδρομική αποστολή με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής τα ακόλουθα δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους:

 

α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής τους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο αποδεικνύεται η ακριβής ημερομηνία γέννησης και τα ονομαστικά τους στοιχεία.

β) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Τίτλου απόλυσης: απολυτηρίου ή πτυχίου ή αποδεικτικού του σχολείου από το οποίο αποφοίτησε.

γ) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Πιστοποιητικού διαπίστωσης της πάθησης που έχει εκδοθεί είτε α) από αρμόδια επταμελή Επιτροπή του νοσοκομείου, όπως αυτές συστήνονται  κάθε χρόνο, με υπουργική απόφαση, σύμφωνα με την αρ. Φ.151/17897/Β6/2014 (ΦΕΚ 358 Β΄) κοινή υπουργική απόφαση, είτε β) από την Επιτροπή εξέτασης ενστάσεων υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5% η οποία συγκροτείται με κοινή υπουργική απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) του Υπουργείου Υγείας.

δ) Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας

ε) Εκτυπωμένη την οριστικοποιημένη Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

 

Τα δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες θα αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier) από την Παρασκευή 9-9-2022 έως και την  Παρασκευή   23-9-2022 στην παρακάτω διεύθυνση

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

24150

ΓΡΑΦΕΊΟ 139, 2ος ΌΡΟΦΟΣ,  ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ

 

Με την ένδειξη << εγγραφή νέου φοιτητή>>

 

Σημ. Επίσης παρακαλούνται οι φοιτητές με την ηλεκτρονική τους εγγραφή να συμπληρώνουν και το Στατιστικό Δελτίο που τους ζητείται από την  ίδια ηλεκτρονική εφαρμογή.

 

 

  • Οι παραπάνω ενέργειες είναι απαραίτητες για να εκδοθούν οι ηλεκτρονικοί κωδικοί πρόσβασης στις υπηρεσίες του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ αφού ελεγχθούν τα δικαιολογητικά και ολοκληρωθούν οι εγγραφές και μετά την αποστολή των καταστάσεων των εγγραφέντων από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Οι κωδικοί χρησιμοποιούνται για τις αιτήσεις μετεγγραφών, δήλωση μαθημάτων, για την ηλεκτρονική γραμματεία, την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας(πάσο), και για την δήλωση και παραλαβή συγγραμμάτων μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής «Εύδοξος»
  • Για την ακριβή διαδικασία λήψης των κωδικών αλλά και χορήγησης πιστοποιητικών θα ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα  του τμήματός  μας(https://accfin.uop.gr/) από την οποία οι φοιτητές θα πρέπει να  ενημερώνονται σε τακτική βάση και για άλλα διάφορα θέματα που αφορούν τις σπουδές τους.

 

  • Διαγραφές

Σύμφωνα με  σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας   https://www.minedu.gov.gr/geniko-lykeio-m/anakoinwseis-gel/53129-31-08-22-ilektroniki-eggrafi-epityxonton-stin-tritovathmia-ekpaidefsi-2 , «μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή οι επιτυχόντες, στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώνουν τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι και θα αιτούνται ταυτόχρονα τη διαγραφή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα».

Σε περίπτωση φοίτησης σε άλλο Τμήμα η διαγραφή θα πραγματοποιηθεί Υπηρεσιακά με βάση τη δήλωση του φοιτητή κατά την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής του. Εάν η διαγραφή έχει ζητηθεί ήδη από τον ίδιο τον φοιτητή θα πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία και η Βεβαίωση Διαγραφής.

 

ΑΡΧΕΙΟ