ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ECLASS ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Στα πλαίσια της αποτελεσματικότερης και πληρέστερης ενημέρωσης των φοιτητών/τριων και μελών ΔΕΠ/ΕΔΙΠ του Τμήματος σχετικά με την λειτουργία και τις υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ενημερώνουμε την ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος ότι έχει δημιουργηθεί στο eclass του Τμήματος ειδικό μάθημα με τίτλο Γραφείο Διασύνδεσης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Καλούνται οι φοιτητές/τριες και λοιποί ενδιαφερόμενοι να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στο συγκεκριμένο μάθημα προκειμένου να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις.

Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής,

Β. Μπαμπαλός, Αναπλ. Καθηγητής