ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δηλώσεις μαθημάτων – ανανεώσεις εγγραφών χειμ. εξαμ. 2023-2024

Γνωστοποιείται στους προπτυχιακούς και διδακτορικούς  φοιτητές του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ότι οι ανανεώσεις εγγραφών -δηλώσεις μαθημάτων για το Χειμερινό  Εξάμηνο Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 θα διαρκέσουν από 02-10-2023 έως 20-10-2023 μέσω της ηλεκτρονικής γραμματείας και σύμφωνα  με το πρόγραμμα σπουδών τους(πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από την ιστοσελίδα του τμήματος).

Ειδικότερα στους Προπτυχιακούς φοιτητές επισημαίνεται επίσης  ότι:

  1. οι φοιτητές του Πανεπιστημιακού Προγράμματος Σπουδών δεν μπορούν να δηλώσουν μαθήματα μεγαλύτερου εξαμήνου από αυτό  που διανύουν ενώ το όριο ωρών που μπορούν να δηλώσουν είναι  έως 24 ώρες.
  2. Οι φοιτητές που παρακολουθούν Πρόγραμμα σπουδών ΤΕΙ μπορούν να δηλώσουν τα μαθήματά τους χωρίς περιορισμό ωρών.

*Οι νεοεισαχθέντες φοιτητές εξετάζονται μόνο στα μαθήματα του Α΄ εξαμήνου σπουδών και δεν χρειάζεται να υποβάλουν οι ίδιοι δήλωση μαθημάτων αφού αυτό θα γίνει αυτόματα από το ΤΜΗΜΑ. Από τα επόμενα εξάμηνα όμως οι ίδιοι οι φοιτητές θα πρέπει να υποβάλουν τις δηλώσεις μαθημάτων ηλεκτρονικά (Φεβρουάριο & Σεπτέμβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους).

Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην δήλωση μαθημάτων αφού για να εξεταστούν σε αυτά  οι φοιτητές θα πρέπει να τα έχουν καταχωρήσει στις δηλώσεις τους.

Συνιστάται λοιπόν στους φοιτητές να ελέγχουν την ορθότητά της δήλωσής τους μετά την υποβολή της  ώστε να προβαίνουν στις διορθώσεις έγκαιρα.

Σημειώνεται ότι κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου επαναλαμβάνονται τα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής δεν προσήλθε ή δεν πέτυχε στις εξετάσεις και τα οποία τα έχει επιλέξει στην δήλωση μαθημάτων  του ακ. ε τ.  έτους που διανύθηκε και μόνο.

Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε στείλετε μήνυμα στο chrime@go.uop.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΝΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ(Α΄,Γ΄, Ε΄ και  Ζ΄ ).

 

εκ της Γραμματείας