ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δήλωση Συμμετοχής στην Οργανωτική Επιτροπή του 2ου Φοιτητικού Συνεδρίου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής καλεί τους φοιτητές όλων των βαθμίδων (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες) που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή του 2ου Φοιτητικού Συνεδρίου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους συμπληρώνοντας τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος: https://docs.google.com/forms/d/1RZMvk1anoSX4zCfe_BmCdOfEmzyg9syAC9rB03-UAfM/edit.
Αρμοδιότητες της οργανωτικής επιτροπής είναι η  ο συντονισμός των δράσεων για τη διεξαγωγή του συνεδρίου (καθορισμός ομιλιών, σύνταξη προγράμματος συνεδρίου, προσέλκυση συμμετεχόντων – χορηγών κτλ), υπό την καθοδήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου.
Το φοιτητικό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2023.
Οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται από 31/03/2023 έως και 14/04/2023.
Ο επιστημονικός υπεύθυνος για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου
Γιαννόπουλος Βασίλειος
Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής