ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δήλωση Συμμετοχής στην Οργανωτική Επιτροπή του 3ου Φοιτητικού Συνεδρίου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής καλεί τους φοιτητές όλων των βαθμίδων (προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, υποψήφιους διδάκτορες) που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην Οργανωτική Επιτροπή του 3ου Φοιτητικού Συνεδρίου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους συμπληρώνοντας τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που θα βρουν στον σύνδεσμο «ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».

Αρμοδιότητες της οργανωτικής επιτροπής είναι η  ο συντονισμός των δράσεων για τη διεξαγωγή του συνεδρίου (καθορισμός ομιλιών, σύνταξη προγράμματος συνεδρίου, προσέλκυση συμμετεχόντων – χορηγών κτλ), υπό την καθοδήγηση του Επιστημονικού Υπευθύνου.

Το φοιτητικό συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Απριλίου 2024, στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου στον Αντικάλαμο Καλαμάτας.

Οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται από 08/02/2024 έως και 29/02/2024.

Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή του Συνεδρίου:

Γιαννόπουλος Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής

Δημητρόπουλος Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής